Obsługa regałów magazynowych – czy potrzebne jest przeszkolenie?

2022-09-21 08:30:16

Podstawowym elementem wyposażenia każdego magazynu są regały magazynowe, które pozwalają bardzo dobrze wykorzystać potencjał tego typu przestrzeni. To od ich jakości i wytrzymałości w głównej mierze zależy efektywność pracy oraz bezpieczeństwo pracowników. Czy do obsługi regałów magazynowych potrzebne jest przeszkolenie? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury! 

Obsługa regałów magazynowych – szkolenie pracowników 

By pracownik mógł obsługiwać regały magazynowe, musi zostać odpowiednio przeszkolony w zakresie przepisów oraz BHP. Oprócz tego, że szkolenie muszą przejść nowozatrudnieni pracownicy, jest ono obowiązkowe także dla pracowników, którzy zmienili stanowisko pracy, a także tych, którzy wrócili z długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Co więcej, niezbędne są także okresowe szkolenia w zakresie obsługi regałów magazynowych.  

Dzięki takiemu szkoleniu pracownik zyskuje wiedzę teoretyczną, jak również praktyczne umiejętności, dzięki którym może wykonywać swoją pracę w sposób poprawny oraz bezpieczny, nie narażając siebie i innych pracowników na uszczerbek na zdrowiu.  

Szkolenie z obsługi regałów magazynowych – z czego się składa? 

Podczas szkolenia pracownicy magazynu poznają zasady bezpiecznej obsługi poszczególnych rodzajów regałów magazynowych, m.in. regałów magazynowych na okucia, jak również regałów magazynowych jednostronnych na profile czy też regałów dwustronnych do magazynowania - wolnostojących oraz postępowania w sytuacji ich uszkodzenia. Co więcej, otrzymują oni wiedzę na temat konstrukcji regałów magazynowych, poznają najczęstsze zagrożenia będące następstwem nieprawidłowej obsługi regałów oraz konsekwencje wynikające z ich uszkodzenia.  

Specjalistyczne szkolenia PRSES – na czym polegają? 

W każdym magazynie, w którym użytkowane są stalowe regały magazynowe, wyznaczona ma być osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie, o czym mówi norma PN-EN 15635. Osoba ta ma obowiązek odbycia szkolenia PRSES, które kończy się egzaminem. Jeśli uczestnik szkolenia otrzyma pozytywny wynik egzaminu, otrzymuje legitymację specjalisty PRSES (ang. Person Responsible for Storage Equipment Safety) oraz certyfikat potwierdzający kwalifikacje. Uzyskane kompetencje ważne są przez 2 lata. Po tym czasie specjalista PRSES, musi uzyskać autoryzację. W tym celu ma obowiązek zdać egzamin eksternistyczny. 

Do obowiązków specjalisty PRSES należy m.in.: 

  • - przyjmowanie od pracowników magazynu informacji o uszkodzeniach wyposażenia i innych problemach związanych z bezpieczeństwem pracy, 
  • szkolenie pracowników magazynu w zakresie eksploatacji regałów magazynowych, 
  • samodzielne oględziny magazynu i identyfikacja zagrożeń, 
  • organizacja przeglądów regałów magazynowych,  
  • egzekwowanie niezbędnych prac naprawczych. 

Artykuły